Etiket: Kur’an

Hiçlikten sonsuzluğa

Âlemlerde bir nokta