Daha önce Kur’ân’ın Allah kelâmı olamayacağı iddiasıyla kendisinden söz ettiren Prof. Dr. Mustafa Öztürk, bu defa iddiasını küfür ve cinsellikle süsleyen ve Kur’ân’a “çapsızlık” yakıştıran sözleriyle gündeme oturdu.

Aşırılıklarıyla sık sık gündeme gelen ünlü ilâhiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur’ân hakkındaki sözleriyle bir kere daha kendisini aşmayı başardı. Öztürk bu defa Allah’ın fiilleri ile Kur’ân-ı Kerimin – kendi tabiriyle – “çapsızlığı” arasında mukayese kurarak, Kur’ân’ın Allah kelâmı olamayacağını iddia etti.

Bu iddialar, Prof. Öztürk’ün İlâhiyat Fakültesinde talebeleriyle yaptığı bir derste kaydedildiği anlaşılan videosunda yer alıyor. Bu videoda, Kalem sûresinde geçen “zenîm” kelimesine “piç” anlamı veren Öztürk, küfürlü ifadelerin Sahabede görüldüğünü, ancak Tanrı kelâmına yakışmadığını ileri sürüyor Kur’ân hakkında “Bütün kadrajını Hicaz-Taif-Medine’ye sıkıştırmış” tanımını yapıyor ve “Tanrı bu tür psikolojik hiddet süreçlerine girmez” diyerek bu ifadelerin Allah’a ait olamayacağını söylüyor.

Öztürk’ün konuşmasından bu konuyla ilgili bölüm aynen şöyle:


Orion takımyıldızına bak, Andromeda’ya bak, Samanyoluna bak, National Geographic’le git, okyanusun diplerine bak, kutuplara bak, çiçeğe bak, Boğazda erguvana bak, bir de Kur’an’da yirmi üç sene Velid bin Muğire aşağı, Âs bin Vâil yukarı deyip bütün kadrajını Hicaz-Taif-Medine’ye sıkıştırmış ve insanlığa son söyleyeceği sözün çapı oradaki üç beş tane lavuk müşrik. Ve o müşriğe Kur’an’da öyle küfürler var ki… Bir tanesini okuyayım mı size? Kalem sûresi. [Burada Kalem sûresinin 8-13. âyetlerini okuyor. Sonunda zenîm kelimesine geliyor:] “Piç” demiş. Ama tabii meâle öyle yazamaz. Soysuz demiş. Adres vereyim, aç, Ferrâ’nın Meâni’l-Kur’ân’ını aç, İbni Kuteybe’yi aç, nereyi açarsan aç, nesebi bilinmeyen, onun bunun çocuğuna zenîm denir Arapçada. Bu Allah dili olabilir mi? İnsanî dil olamaz mı, olabilir. Olabilir. Yanmış canı ya, feverandır, olabilir. Olabilir, üstadım, olabilir. Câhız’ın ‘Müfâḫaratü’l-cevârî ve’l-ġılmân’ diye bir risalesi var. Konusunu anlatmayacağım. Konusu kötü. Fakat bu biraz seksist bir metin. Yani içinde böyle cinsel temaları çok. Onun için Cahız’ın Resail’ine bunu basmadı bizimkiler. Fakat bir İspanyol oryantalist bunu müstakil olarak yayınladı. Onun girişinde Ya Cahız, sen bunları nasıl yazıyorsun, ayıp bunlar.” Burada, Sahabeden, Sahabenin de böyle argo ifadelerinden beş altı sayfa almış. Neler var ya, neler var? Ebu Bekir’den var, Hz. Ömer de var. Bunları nereden almış? Taberî’nin Tarih’inden almış, İbni Esir’in el-Kâmil’inden almış, orada var, burada var, bu insanî bir şey hocam. Biz de şimdi çok canımız yandı mı, “Katranı kaynatsan olur mu şeker?” diye başlarız yani. İnsanî bir şey. Ama Tanrı bu tür psikolojik hiddet süreçlerine girmez. Üstadım, şu anda diyorum ki ben, dünyanın en ücra yerinde uçuşan bir kuşun kursağından geçecek rızkı bile düşünen, bilen bir Allah’tan bahsediyoruz. Bir de o Allah’ın insanlığa armağanı olan, son gönderdiği mesajın içindeki çaptan bahsediyoruz. Bir Andromeda’ya bak, bir kitabın içindeki muhtevâya bak. Daha da birşey konuşmayacağım.


Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün bütün kaynaklarda “piç” anlamı verildiğini iddia ettiği “zenîm” kelimesi için, lügatler “bir topluluğa sonradan katılan ve onlardan olmayan kimse,” “oğulluk” ve “mayası bozuk, alçaklık ve kötülükle maruf kimse” mânâlarını veriyor.

Öztürk, daha önce de Kuramer’in bir sempozyumunda sunduğu tebliğ ile gündeme gelmişti. Ünlü ilâhiyatçı bu tebliğinde Kur’ân-ı Kerim için “Allah’ın bu denli güncel ve politik bir sürecin içinde bizzat müdahil olduğuna kani değilim. Allah’ın bizzat savaşa katıldığı izlenimi  veren âyetlerin Hz. Peygamber’in zihnindeki genel ve küllî vahiyden istinbat edilmiş tikel referanslar olduğu kanaatindeyim” şeklinde iddialar ileri sürmüştü. Bu konudaki haberimize https://yazarumit.com/unlu-ilahiyatcidan-haddi-asan-iddialar/  adresinden ulaşabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız