Risale-i Nur Külliyatını yıllardır korsan olarak basmak suretiyle büyük gelir elde eden bazı gruplar, Bediüzzaman Hazretlerinin açık vasiyetine ve vârislerine karşı ittifak oluşturdu.

Söz konusu ittifak, bugünlerde devam eden bir dâvâya karışmak suretiyle, Bediüzzaman Hazretlerinin vârislerini bertaraf etmek ve Bediüzzaman’ın tayin etmediği akrabalarını devreye sokarak onların üzerinden Risale-i Nur basım ve satışına devam edebilmek için büyük çaba harcıyor.

Üstad’ın vasiyetine karşı savaş

Bilindiği gibi, Risale-i Nur Müellifi Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, akrabalarından hiç kimseye vekâlet ve veraset vermemiş, buna mukabil Emirdağ ikameti sırasında yazdığı muhtelif mektuplarında bazı yakın talebelerinin isimlerini sayarak, Risalelerin neşri de dahil olmak üzere her hususta bu kişileri mutlak vekil tayin ettiğini açıklamıştı.

Bu mektuplar, Bediüzzaman’ın vasiyetini iptal ettirmek için uğraşanların yıllardır yayınladıkları eserlerde de yer alıyor.

Devlet koruyor, bunlar âyetin hükmünü iptal ettirmeye çalışıyor

Geçtiğimiz haftalarda yürürlüğe giren kanunî düzenleme ise, bu vasiyeti yürürlüğe koymayı hedef alıyor ve her türlü tahrifat ve istismara karşı devlete Risale-i Nur’un korunması ve mutlak surette neşrinin devam ettirilmesi yükümlülüğünü getiriyordu.

Bakara Sûresinin 181. âyeti de vasiyete uyulmasını emrediyor ve vasiyetin değiştirilmesini büyük bir günah olarak niteliyor.

İlâhî hukuka karşı “Kemalist rejimin” kanunlarıyla!

Bediüzzaman’ın vârislerine karşı hukuk savaşı başlatanlar ise,bir yandan yalan beyanlarla bu kanunî düzenlemeyi “Risale-i Nur’un devlet tekeline alınması” şeklinde yansıtırken, bir yandan da âyetin açık hükmüne ve Risale-i Nur Müellifinin açık vasiyetine karşı beşerî kanunlara dayanmak suretiyle mücadele veriyorlar.

Veya, kendi tabirlerini kullanacak olursak, buna “Kemalist rejimin kanunlarına dayanarak İlâhî kanunlara ve Risale-i Nur’a karşı savaş açmak” da diyebiliriz.

Üstad’ın en yakın talebeleri hakkında gazetenin kullandığı tabir: “veraset oyunu”! Saygıları, çıkarlarına dokununcaya kadar!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız