vâ esefâ / vâ hayretâ / vâ hayfâ / vâveylâ

Yukarıdaki deyimler, başlarına, “vah, yazık” anlamına gelen Arapça “vâ” ünleminin eklenmesiyle meydana getirilmiştir.Eyvah, yazık, âh ayrılık, hayret gibi anlamları ifade edecek şekilde kullanılır. Aşağıdaki şiirde olduğu gibi:

Mahzun gönül heyhât şâd olacak mı sanıyorsun,

Vâ esefâ, bîçâre gönlüm, eyvah, aldanıyorsun!

Burada geçen “vâ esefâ” deyiminin “vah esef ah” veya “vah esef vah” gibi okunuşları yanlıştır.

***

bir atasözü

Altın yere düşmekle pul olmaz.

***

bir deyim

Ağzından akıllı (başkasından öğrendiğini satan kimse).

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız