Beşeriyetin gördüğü en iğrenç sapıklıklarla itibarı dibe vurmuş Kilisenin namusunu şovlarıyla kurtarmak üzere Papalığa seçilen Françesko,  yine Müslümanlara akıl vermeye kalktı.

“Bizim kutsal kitaplarımıza yaptığımızı siz de Kur’ân’a yapın” dedi açıkça.

Fransız sosyolog Dominique Wolton’un Papa ile yaptığı uzun mülâkatın İslâm ve Müslümanlarla ilgili bölümünde, Françesko şöyle dedi:

“Tıpkı bizim kutsal metinlere yaptığımız gibi, Müslümanların da Kur’ân üzerinde eleştirel bir şekilde çalışmaları, onlar hakkında hayırlı olur. Tarihî ve eleştirel yorum yöntemi, onların gelişmelerine yardımcı olacaktır.”

Françesko’nun bu sözleri, açıkça, “Kur’ân’dan bizim hoşlanmadığımız kısımları çıkarın, gereken ilâve ve çıkarmaları yapın ve onu bizim muharref kitaplarımıza benzetin” anlamına geliyor.

Zira onlar Allah’ın kendilerine indirdiği kitabı beğenmediler, onu “eleştirel” bir biçimde inceleyerek kendilerine benzettiler.

Onlar kutsal kitapların tanımladığı “Tanrı” tarifinden hoşlanmadılar ve onun yerine “herşeyi bilemeyen, herşeye gücü yetmeyen, belki insanlardan biraz daha güçlü olan, ama güreş tuttuğu zaman da bir insanı yenemeyeceğini anlayıp hile yapan bir tanrı” tanımını kitaplarına “eleştirel bir biçimde” yerleştirdiler.

Onlar kutsal kitapların anlattığı peygamberleri de beğenmediler. Çünkü onların “eleştirel” yaklaşımı, ahlâk ve faziletin zirvesinde olan ve insanları arındırarak birer fazilet abidesi haline getirmek ve Allah’ın rızasına yaklaştırmak için çalışan peygamberleri bir türlü benimseyemedi. Onun yerine, peygamberleri beşerin en sefih kısmından bile beklenmeyecek fiilleri pervasızca işleyen ve böylece – hâşâ – insanlara ahlâksızlıkta önderlik eden kişiler halinde tasvir ettiler.

Onlar kutsal kitapların emirlerinde beğenmedikleri ne varsa değiştirdiler. Sıcak günlerde oruç zor gelince onu senenin kolay bir zamanında sabitlediler, yasaklarını da alabildiğine gevşettiler. Sonra bu yaptıklarının orucu oruca benzer halden çıkardığını fark edince de günlerine ilâve yaparak hatâlarını güya telâfi ettiler.

Onlar, kitaplarında Tanrının yetkilerini kısarken, ruhbanlarını tanrısal yetkilerle donattılar.

Şimdi dine benzer bir tarafı kalmamış bulunan Hıristiyanlığı şaklabanlıklarıyla sevimli göstermeye çalışan Vatikan Soytarısı, bunda hiçbir zaman muvaffak olamayacağını açıkça gördüğü için, kendilerini düzeltmek yerine, bizi kendilerine benzetmeye çalışıyor ve “Biz Allah’ın indirdiği kitapları neye benzettiysek siz de Kitabınızı ona benzetin” diyor!

Kur’ân ise, onu ve benzerlerini, bize bu âyetleriyle anlatıyor ve onların Müslümanlar hakkında besledikleri niyetlerinden bizi haberdar ediyor:

De ki: Ey Kitap Ehli! Niçin Allah’ın âyetlerini inkâr ediyorsunuz? Oysa Allah sizin yaptıklarınızı görüyor.

De ki: Ey Kitap Ehli! Hakikatin şahitleri olduğunuz halde, niçin Allah’ın yolunu eğri göstermeye çalışıp da inanan kimseyi ondan alıkoyuyorsunuz? Halbuki Allah sizin yaptıklarınızdan asla habersiz değildir.

Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden bir zümreye uyacak olursanız, onlar sizi imanınızdan sonra tekrar kâfirliğe çevirirler.[1]

***

Françesko daha önce de bize “Hilâfeti bırakın, Atatürk’ün yolunu izleyin” tavsiyesinde bulunmuş,  Türkiye ziyaretinde kendisine başörtüsü düşmanlığıyla tanınan birini rehber seçmiş, Papa seçildikten sonraki ilk icraatlarından birinde, Osmanlıya karşı savaşmış 800 kişiyi bir kararla aziz ilân etmişti. Françesko’nun marifetleriyle ilgili diğer haberlerimizden bazıları:

https://yazarumit.com/papa-yine-cizmeyi-asti/

https://yazarumit.com/papadan-bir-kustahlik-daha/

https://yazarumit.com/francesko-bunu-hep-yapiyor/

https://yazarumit.com/basortusu-dusmanina-papa-muhabbeti/

 

[1] Âl-i İmrân, 3:98-100.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız