Resulullah’ın (a.s.m.) büyüklüğünü bir parça olsun kavrayabilmek için, bütün zamanları ve mekânları kuşatacak bir hayalgücüne ihtiyaç vardır. Çünkü onun davetinin tesiri bütün bunları kaplamış, onun getirdiği nur bütün bunları aydınlatmış ve hayatlandırmıştır. Böyle bir manzarayı da ancak Bediüzzaman görür ve o benzersiz üslûbuyla tasvir eder:

Evet, o burhanın [Peygamberimizin] şahs-ı mânevîsine bak:

– Sath-ı arz bir mescid, Mekke bir mihrab, Medine bir minber…

– O burhan-ı bâhir olan Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm bütün ehl-i imana imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyyid, bütün enbiya ve evliyadan mürekkep bir halka-i zikrin serzâkiri…

– Bütün enbiya hayattar kökleri, bütün evliya taravettar semereleri bir şecere-i nuraniyedir ki, her bir dâvâsını, mucizatlarına istinad eden bütün enbiya ve kerametlerine itimad eden bütün evliya tasdik edip imza ediyorlar. Zira o “Lâ ilâhe illâllah” der, dâvâ eder. Bütün sağ ve sol, yani mazi ve müstakbel taraflarında saf tutan o nuranî zâkirler, aynı kelimeyi tekrar ederek, icma’ ile manen “Sadakte ve bi’l-hakkı natakte” derler. Hangi vehmin haddi var ki, böyle hesapsız imzalarla teyid edilen bir müddeâya parmak karıştırsın?

— Sözler

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız