Kur’ân-ı Kerimin “yeryüzünde fesat çıkarmak” şeklinde nitelediği olaylar, bize Mâide sûresinin aşağıdaki âyetlerini hatırlattı. Bu tür olaylara karışmanın yahut şu veya bu şekilde desteklemenin ne anlama geldiğini hatırlayalım ve hatırlatalım istedik:

***

Allah ve Resulüne savaş açan ve yeryüzünde fesat çıkarmaya uğraşanların cezası, öldürülmek veya asılmak, yahut el ve ayaklarının çaprazlamasına kesilmesi veya bulundukları yerden sürülmektir.[1] Dünyada onların cezası böyle bir rezilliktir; âhirette ise onlar için büyük bir azap vardır.

 

Ancak siz onları ele geçirmeden önce tövbe edenler müstesnadır. Şunu bilin ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.

 

Mâide, 5:33-34

 

[1] İşlenen suçun korkutmak, yol kesmek ve mal gasp etmek şıklarından birini veya birkaçını içermesi durumuna göre, sayılan cezalardan biri uygulanır ki, mezhep imamlarının bu konuda çeşitli içtihatları mevcuttur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınız